عکس سفره هفت سین قرنطینه ای  سال ۹۹
adineh
۶۹۱
۱.۲k

سفره هفت سین قرنطینه ای سال ۹۹

۲۹ اسفند ۹۸
🌷🌷🌷
“نوروز” یادگار دین زرتشت
مهر کورش
جام جمشید
تیرآرش
خون سهراب
رخش رستم
عشق بابک
بزرگترین جشن ایرانیان یادگار جمشید بزرگ پیشاپیش خجسته باد.
🌸🌸🌸 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸


همه به شما می گویند:
سال خوبی داشته باشید
ولی من به شما می گویم :
" سال خوبی را برای خودتان خلق کنید "
به فکر آمدن روزهای خوب نباشید!
آنها نخواهند آمد …
به فکر ساختن باشید…
روزهای خوب را باید ساخت
آرزو می کنم
بهترین معمار سال جدید باشید... 🌹
...