عکس عیدانه
Monireh.N
۹
۳۱۵

عیدانه

۳ فروردین ۹۹
لطفا حتما ورق بزنین 🌹♥️
نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی
که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
حافظ
🌺🌺🌺🌺
سال نو مبارک
اسکار
نون چایی قزوین
نخودی
لطیفه گردویی
دوستان گل پاپیون دستور هر کدوم و خواستین بگین استوری کنم
...
نظرات