عکس شیرینی لقمه ای
Farzaneh
۳
۲۰۳

شیرینی لقمه ای

۱۴ فروردین ۹۹
با دستور پاپیون

وقتی چند برابرش میکنید میزان اب براش زیاده بنظرم
البته کشش ابه هر اردی هم متفاوته
...
نظرات