عکس تاتلی
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۱۴۳
۱.۹k

تاتلی

۳۰ فروردین ۹۹
دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند را ترجیح میدهم به دوستی که مخفیانه تحقیرم کند/
...
نظرات