عکس خمیر بازی
Aylin94
۵۱
۸۳۲

خمیر بازی

۳۱ فروردین ۹۹
با کمک جوجه طلایی درست کردم ،وقتی داشت کمکم میداد خیلی ذوق داشت 🤗🤗🤗
واقعا خمیر خوب و نرمی هست ،جوجه طلایی که خیلی دوست داشت 👌👌
...
نظرات