عکس کبه( یا همون کیبه)
falcao
۴۴۴
۴.۸k

کبه( یا همون کیبه)

۱۳ تیر ۹۴
کیبه یه غذای لبنانیه که این غذا رو با بلغور گندم ( للک) درست کردم. همراه با سس ماست و ارده .نوشیدنی کنارشم سانگرییا هست .
...
نظرات