عکس گوشفیل
شهاب
۱۴۱
۸۲۶

گوشفیل

۱۱ اردیبهشت ۹۹
طاعات و عباداتتون موردقبول حق ؛ مارو هم از دعاهاتون
بی نصیب نذارید ؛ بابت حمایت همیشگیتون سپاسگذارم
🌻🌻🌻🌷🌷🌷
...
نظرات