عکس تارت شکلاتی
Nurse Leila
۴۹
۷۳۶

تارت شکلاتی

۱۵ اردیبهشت ۹۹
سلآم
لحظه هآتون بخۍر وسلآمـت❤
دآشـتم تآرت درسـت میکردم که سینۍ اول رو گذآشتـم تو فـر ، دما زیآد بـود سری اول سفت شد ، منـم بقیـه رو بصـورت گـرد درسـت کردم چـون وقتـی نتیجـه مطلوب نگیرم زود تصمیم عوض میـکنم و ب ایـن خاطر فقط ایـن یـک دونه تآرت مطلوب بود و بقیـه رو تصمیـم گرفتـم گرد درست کنـم.
ممـنونتـونم❤
...
نظرات