عکس نهار عید فطر
کورد بانو
۱۹۱
۱.۳k

نهار عید فطر

۴ خرداد ۹۹
#درس_های_روزگار

سال ها گذشت ...
❤️ فهمیدم همیشه اونى که میخواى نمیشه...!
💛فهمیدم هرکسى که باهاته الزاماً "دوستت" نیست!
💚فهمیدم کسى که تو نگاه اول ازش بدت میاد یه روزى میشه صمیمى ترین دوستت و بالعکس... !
💙 فهمیدم که بى تفاوتى بزرگ ترین انتقامه...
💜تنفر یه نوع عشقه...
❤️ دلخورى و ناراحتى از میزان اهمیته...!
💛 غرور بزرگ ترین دشمنه...
💚 خدا بهترین دوسته ...
💙خانواده بزرگ ترین شانسه ...
💜سلامتى بالاترین ثروته...
❤️ آسایش بهترین نعمته ...
💛 فهمیدم" رفتن" همیشه از روى نفرت نیست ...
💚هرکى زبونش نرمه دلش گرم نیست...
💙 هرکى اخلاقش تنده،جنسش سخت نیست!
💜هرکى میخنده، بدون درد و غم نیست!
❤️ ظاهر دلیلى بر باطن نیست...
💛 فهمیدم کسى موظف به آروم کردنت نیست...
💚فهمیدم جنگ کردن با خیلیا اشتباه محضه...
💙 فهمیدم خیلى موقع ها خواسته هات، حتى باگریه و التماس، انجام شدنى نیست ...
💜فهمیدم گاهى اوقات تو اوج شلوغى تنهاترینى!
❤️ گاهى اوقات دلت تنگه اون آدماى دوست داشتنى سابق میشه...
💛گاهی اوقات صمیمی ترین کست میشه غریبه ترین آدم
💚گاهی اوقات با همه وجودت کسیو دوس داریو اون نمیبینتت
💙گاهی اوقات باید رفت، باید دل کند، باید گذشت، باید رد شد و عوض شد.، باید رفت...
...
نظرات