عکس کیک شربتی در تابه دوطرفه (بدون فر)

کیک شربتی در تابه دوطرفه (بدون فر)

۶ خرداد ۹۹
#قرارپاپیونی مصی جون
این پستم رو تقدیم میکنم به #♾Mahsa♾ جانم

🌺🍀🌺☘🌺🌿🌺🍀🌺
  ⁱᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ

به رسمِ "رفاقت" برایت دعاهای خوب می کنم ؛
دعا می کنم لبخندهایت از تهِ دل باشد ،
و غصه هایت سطحی و زود گذر
دعا می کنم مسیرِ موفقیتت هموار باشد
و انگیزه های صعود و پروازت ، بسیار ...
دعا می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه ،
بی پناه نباشی ،
هرگز دلت نگیرد ،
و چشم های روشنت ، هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد !
دعا می کنم عاشقِ کسی باشی ؛
که عاشقت باشد ،
و کسانی کنارت باشند ؛
که تو را می فهمند و هوای دلت را دارند ...
من خوشبختی ات را ، شادی ات را ، آرامشت را ؛
من آرزوهای زیبای تو را آرزو می کنم ...
آرزو می کنم به معنای واقعی "زندگی کنی" ...

#نرگس_صرافیان_طوفان

┄•●❥♥️♥️
با دستورِ محشرِ مامان عظی جون
https://sarashpazpapion.com/recipe/3b85a8307e167f216d91c7de9c4c81ea

#کیک_شربتی#کیک_باقلوا#مامی_مهستی_مه_یاس
...