عکس مافین سبزیجات با مرغ
نازنـــ Nazanin
۵۱۴
۱.۵k

مافین سبزیجات با مرغ

۲۲ خرداد ۹۹

امروز زیارت امامزاده اینجا خیلی شلوغ بود و زنها حسابی هول میدادن و هر چی میخواستم برسم نتونستم تا اینکه فریاد زدم یا حضرت؟ منو از بیماری کرونا شفا بده!😐😐😐😐
یعنی نبودی ببینی زنها چجوری در می‌رفتن انگار داعشی انتحاری وسطشون اومده بود حتی خادمای حرم هم فرار کردن🤣🤣🤣🤣
راحت زیارت کردم و برگشتم..😝😝😝
به شمام توصیه میکنم هرجا شلوغ بود امتحان کنین😁😁😁
هر کی هم هر چی گفت خودشه 😝😝😝😝
😂😂😂😂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
والا
نمیزارن ادم درد ودل کنه 🤣🤣🤣
...
نظرات