عکس ساندویچ جگر
بانوے ایرانی
۱۶۶
۱.۵k

ساندویچ جگر

۶ تیر ۹۹
فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست
این نگاه را برایت آرزو میکنم …🌷🌷🌷🌷🌷🌷
...
نظرات