عکس ته انداز ماهي
aisa.jooon
۴۱
۷۰۳

ته انداز ماهي

۲۵ تیر ۹۹
با دستور ياسمين بانو.تجربه ي خوب و خوشمزه اي بود.ببخشيد شكلش قشنگ نيست هم بار اولم بود درست ميكردم هم گرسنم بود حوصله ي تزيين نداشتم.خخخ
...
نظرات