عکس چیپس سرکه ای

چیپس سرکه ای

۲۸ تیر ۹۹
زندگی عشق است♥️
عشق افسانه نیست♥️
آنکه عشق را آفرید دیوانه نیست♥️
عشق ان نیست که کنارش باشی♥️
عشق آن است که وابسته به یادش باشی♥️

گل های تو عکس ( و قلب ها) هم کار خودمه اگه دوس داشتین روش درست کردن گل هارو رو بدونید حتما بهم بگید.😗
...