عکس سالاد الویه
_nafiseh.64
۲۲۷
۵.۸k

سالاد الویه

۲۱ تیر ۹۴
نوناشو با خمیر جادویی درست کردم قالب گل زدم داخل قالب کوچولوهای کاپ کیک گذاشتم وسطش رو گود کردم گلبرگاشم بیرون قالب بود که این شد آخرش
...
نظرات