عکس سالاد الویه
_nafiseh.64
۲۲۶
۵.۶k

سالاد الویه

۲۱ تیر ۹۴
نوناشو با خمیر جادویی درست کردم قالب گل زدم داخل قالب کوچولوهای کاپ کیک گذاشتم وسطش رو گود کردم گلبرگاشم بیرون قالب بود که این شد آخرش
...
نظرات