عکس فلافل

فلافل

۳۰ تیر ۹۹
#قرارگروهی#
زود فرستادم چون میترسیدم پاپی تاییدش نکنه ☹
با دستور سوزان شریعت عزیز 😍
ترد و خوشمزه عین بیرونیا 😋😋😋
با خیارشور خودم انداز عالی شد جاتون خالی دوستای گلم😙😙 #خانگی#
...
نظرات