عکس نان ماستی
A & S
۳۵
۶۶۰

نان ماستی

۱۰ مرداد ۹۹
با دستور عاااالی مرضیه جون🌸💕ممنون گلم.
لینک دستور:
https://sarashpazpapion.com/recipe/92b03ca6187968cd20f52727b7fe6188
خووووشمزه و خوووووووش بافت😋
من نصف آرد نونوایی و نصف آرد سه صفر استفاده کردم.
برای من تقریبا 5پیمانه آرد برد و فوق العاده خمیر نرمی بود.
📢📢عکس آخر وببینید لطفا لاکپشت کوچولو کار پسر گل 3ساله ام با کمک مامان😉
نگید چقدر نون میپزی😄 بخاطر پسرمه عاااشق خمیر و نونه.😀
...
نظرات