عکس تزیین شله زرد
Mitra 1370.12.13
۲۱
۸۹۸

تزیین شله زرد

۲۳ مرداد ۹۹
#شله_زرد
این شله زردا نذری 28 صفر سال قبله😊
این ظرفها رو هم خودم سفارشی تزیین کرده بودم برای درجه یکا😉 مثل خاله و دایی و ...
...
نظرات