عکس تارت انگور
رویا۱۳۴۸
۳۲
۶۹۰

تارت انگور

۲۳ مرداد ۹۹
خدا می بیند و قضاوت نمی کند ولی مردم نمی بینند قضاوت می کنند.
هیچ وقت دقت نکردیم عصبانیت یعنی تنبیه خودمان به خاطر اشتباه دیگران، کینه یعنی خورن زهر برای کشتن دیگران.
خدایا فانوست را کمی پایین تر بگیر نمی خواهم بدون فانوس تو به جایی برسم که برگشتنم دشوار باشد.
ای مهربان ترین، مهربانان من اکنون به نور فانوس تو سخت محتاجم.


#کیک_شیرینی#تارت و پای#تارت انگور#شکلاتی#
...
نظرات