عکس سوپ شیر و قارچ  یا سوپ سفید
Reyhan.r
۱۳
۱۹۲

سوپ شیر و قارچ یا سوپ سفید

۳۱ شهریور ۹۹
برای اولین بار
لطفا یادتون باشه زردچوبه کم بریزید و اینکه اضافه کردن شیر سرد و جوشوندن زیادی سوپ با شیر باعث بریدن شیرمیشه
لینک مشابه کار قبلیم:
https://sarashpazpapion.com/picture/469ed26b56d5ba84d7d048e1db118b1a
#سوپ #سوپ_شیر #سوپ_شیر_قارچ #سوپ_جو #سوپ_سفید #سوپ_جو_پرک
...
نظرات