عکس کنسرو گوجه فرنگی
marzi
۵۵۶
۱.۳k

کنسرو گوجه فرنگی

۶ مهر ۹۹
هميشه يادمان باشد که نگفته ها را ميتوان گفت
ولي گفته ها را نميتوان پس گرفت...
چه سنگ را به کوزه بزني چه کوزه را به سنگ،
شکست با کوزه است ...
دلها خيلي زود از حرفها مي شکنند !
مراقب گفتارمان باشيم..
...
نظرات