عکس سالاد آلمانی
Mahboobeh rajabi
۹۰
۹۴۸

سالاد آلمانی

۱۶ مهر ۹۹
من شویدش رو کمتر زدم چون اینطوری خوشمزه تره.در ضمن خیار شورهایی که خودم انداختم عالی شد و واسه این سالاد محشر کرد.این سالاد گزینه خیلی خوبی برای شام هست.بچهامم خیلی دوست دارن.👌😋😍
...