عکس جوجه کباب تابه ای
maryamH
۲۸
۱.۸k

جوجه کباب تابه ای

۱۷ مهر ۹۹
لطفا ورق بزنید👈
💔عَهدڪردم‌در‌عزایت‌مبتلا‌باشم،نشد
اربعین،‌پاے‌برهنه،ڪربلا‌باشم،نشد

💔مَحرم‌اسرارگشتم،‌مجرم‌عشقت‌شدم
عهد‌ڪردم‌خاڪ‌پاے‌اولیا‌باشم،نشد

💔اربعین‌زخم‌دل‌زینب‌مرا‌ آزار‌داد
خواستم‌بر‌زخم‌قلب‌او‌،دوا‌باشم‌نشد


فرارسیدن اربعین حسینی تسلیت باد🖤

این هم ناهار روز تعطیل ما...
لینک دستور👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/8215136d70f63450af2755330acbf67d
...
نظرات