عکس دال عدس
مژگان ♡food♡
۱۱۰
۱.۳k

دال عدس

۶ آبان ۹۹
#قرارپاپیونی
#دال_عدس
حکیمی ازشیخی پرسید:
روزگار چگونه است؟
شخص با ناراحتی گفت: چه بگویم
امروز از گرسنگی مجبور شدم کوزه سفالی که
یادگار سیصد ساله اجدادیم بود را بفروشم ونانی تهیه کنم.
حکیم گفت: خداوند روزی ات را سیصد سال پیش
کنار گذاشته
و اینگونه ناسپاسی میکنی ؟....
دوستای گلم ممنون از نگاه پر مهرتون 😘🥰⚘⚘⚘
...