عکس پاکورا (پکوره)
مائده افشار
۲۷۹
۱.۵k

پاکورا (پکوره)

۱۵ آبان ۹۹
#آرشیو
من با دستوری که از مامانم گرفتم درست کردم ک مقدار آرد و آبش با دستور کاربر ترنم و طلوع فرق داره ولی ازین قسمت ارسال کردم عکس رو
عکس آخر برش خورده و از پایین گوش زده شده. خودتون کاملش کنید😘
...
نظرات