عکس سالاد انار پاییزی

سالاد انار پاییزی

۲۴ آبان ۹۹
پاییز...

شبیه زنیست
که خورشید از لا به لای
موهای پشت گوش انداخته اش طلوع میکند و
در نگاه جوانیِ در آینه جامانده اش غروب

و
روز به روز
پا به پای عشق پنهانی اش پیر میشود...
...
نظرات