عکس توپک سیب زمینی پنیری
Mamane Amirsam
۳۲۲
۲.۳k

توپک سیب زمینی پنیری

۲۶ آبان ۹۹
خدایا دنیا هر روز داره سخت تر و غیر قابل پیش بینی تر از قبل میشه
کار رو برای هممون آسون کن و نجاتمون بده
خدایا آمده ام برای حال مردم کشورم دست به دامانت بگیرم و دعا کنم، برای خاطر دل های بیقرار و سینه های داغداری که از تباهی و دردها گریخته اند و امیدشان به نگاه و دستان مهربان توست، ناامیدشان نکن خدا!
دلم گرفته از این روزهای سردی که هرثانیه داریم در آتش اضطراب ناگزیر آن می سوزیم و گرم نمی شویم، دلم گرفته از شرایطی که هست، از اینکه مردم کشورم را نا آرام و بیقرار می بینم و کاری از دستم ساخته نیست، از اینکه نمی شود پنهان کنم که چقدر ترسیده و چقدر بیتابم این روزها.
می ترسم آخر خسته از انتظار و ناامید از معجزه شویم...
چقدر نیاز دارم بیایی و کنار گوشم آرام بگویی؛ نگران نباش، خودم درستش می کنم، خودم مراقب عزیزانت هستم، خودم حواسم به همه چیز هست، نگران نباش...
خداااا! رهایمان نکن میان اینهمه درد، ما بدون تو کودکان گم شده در دل شب های تاریک یک بیابانیم؛ دستان ما را بگیر که می ترسیم از سیاهی، دستان ما را بگیر.

#رسپی_سوزان_شریعت
...
نظرات