عکس تزئین سبزی
آتــنــا
۱۶
۲۵۴

تزئین سبزی

۲۶ آبان ۹۹
هیچوقت تو زندگیتون نارحت نباشین امیدتون به اون بالایی باشه
اونی که تعداد نفس هامونرو شمرده
تعداد قطرات بارون رو میدونه
به اون توکل کنین
بدون هیچ ناراحتی و غمی
خدا خودش به موقع همه چیز رو جوور میکنه اینووو یقین داشته باشین
خدایی که به مورچه روزی میرسونه مگه میشه ما بنده شوو فراموش کنه تنها بزاره؟
از زندگی لذت ببرین
همین الااااان با تمااام شرایط
با تمام مشکلااات
و شاکر باشین
شاکر باشین شاکر باشین شاکرررر
صبر صبر صبرررررر
معجزه میکنه
کسی که خدایی زندگی میکنه مسلما زندگیش پر از آرامشه
خدا رو همیشه شاهد و ناظر بگیریم
...
نظرات