عکس اسنک تابه ای

اسنک تابه ای

۲ هفته پیش
تعارف شاه عبدالعظیمی از کجا اومده ؟؟؟؟

قدیما که تهرانی‌ها با ماشین دودی
میرفتن زیارت شاه عبدالعظیم
پول رفت و برگشت ماشین رو باید
اول میدادن،
برای همین اهالی شهر ری که مطمئن بودن
اینا چون پول بلیط رو قبلا دادن
حتما برمیگردن خونه هاشون
الکی تعارف میکردن که تو رو خدا
شب پیش ما باشین🙄🤗😅


تروخدا اینجا بمونین وجای دیگه ای نرین مثل اینجا👇👇😅🤗


اسنک تابه ای
https://sarashpazpapion.com/recipe/e9cfd7567062eac489ca9da8a92f10b1🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
...
نظرات