عکس سیب زمینی کبابی در تابه رژیمی
❀Hanieh.M❀
۵۸۱
۱.۲k

سیب زمینی کبابی در تابه رژیمی

۱۰ آذر ۹۹
#قرارگروهی #قرار_گروهی
پیر میشوی ...با موهایی مثل برف ...اما با همان چشمانِ نافذت...در یک عصر پاییزی همان طور که با فنجانی چای باران را تماشا میکنی ،مرا به یاد می آوری ...چشمانت غمگین میشود ..دلت میگیرد...صورتم یادت نمی آید...فقط چشمانم را به یاد می آوری...همان چشمانِ همیشه منتظر..همان چشمانِ سرشار از عشق ...آنقدر به چشمانم فکر میکنی که بغض میکنی ...که چایت سرد میشود...به دنبالم میگردی...پیدایم میکنی...دلت بیشتر میگیرد...به چشمانم نگاه میکنی...دلت پر غصه میشود...این چشم ها دیگر عشق را نمی شناسند...بغض می کنی ...با حسرت در دلت میگویی کاش میشد به گذشته ها برگشت...آن زمان هایی که دوستت داشتم و تو بی خبر از عشق بودی ...💔
❤هانیه ❤
لطفا کپی نکنین دلنوشته ی خودمه 🤗😘
با دستورِ زهرا گلی 😍❤👇🏻
https://sarashpazpapion.com/recipe/7fbcb1930cda98bfb8dbe77c31d8893d
...
نظرات