عکس کشک محلی
خانم خانه
۵۹
۳۳۶

کشک محلی

۱۵ آذر ۹۹
ماست گوسفندی را زدم دوغ کردم بعد دوغ را جوشاندم کشک درست کردم اینم شد نتیجه اش اون شیشه هم ترف داخلش است چون ماستا کم بود ۱۸ تاکشک شدوهمین قدرترف ❤😊🥰
...
نظرات