عکس ژله رنگین کمان در فریزر
تبسم زیبا
۵۱
۴۴۱

ژله رنگین کمان در فریزر

۱۸ آذر ۹۹
واسه تولدبنیتا درست کردم بیا پاپیون جان یه عکس دیگه ازنمای دیگه فرستادم تابفهمی کارماله خودمه وحذفش نکنی والا نه اینکه اصلا کارکپی نت روتاییدنمیکنی واسه مازرنگ شدی حالا؟تاییدمیکنی یابیام براتــــــ ؟؟؟😄😄
امروزرفتم واکسن یکسالگی بچم روتزریق کردطفلی بچم بسکه بیرون نرفته وجزماکسی روندیده چقدرغریبی کردو گریه کردواسه واکسنش....
من جشن تولدشو دوروز زودترگرفتم که بچم استراحت کنه واذیت نشه
#ژله رنگین کمان#ژله شیر
من برای رنگ زرد ژله موزواناناس ندوس به جاش الوورا گرفتم به شکل رنگ زرد دراوردمش 😍😍
لایک کنید وانرژی بگیرم چون واقعا اینجورژله هاپرزحمته اونم بابچه کوچیک ..کاش ازپشت صحنه ها عکس میگرفتم یکم میخندیدیم
...
نظرات