عکس توپک سیب وهویج
خاطره
۸۵
۲.۳k

توپک سیب وهویج

۱۹ آذر ۹۹
سه چیز زن را "قلبا"شاد می کند🍂

۱- وقتی مورد "احترام"همه باشد.
۲- وقتی اولین بار "مادر"شود..
۳- وقتی از لحاظ مالی "وابسته"نباشد.

سه چیز زن را به "گریه"می اندازد🍂

۱- حرفی که "احساسش"را جریحه دار کند....
۲- از دست دادن کسی که "دوست دارد"....
۳- مرور خاطرات خوبی که ""از دست داده""....

...
نظرات