عکس پلو میگو جنوبی
Zahra
۱۳
۱۸۰

پلو میگو جنوبی

۲۲ آذر ۹۹
یه غذای فوق العاده خوشمزه که دستورشو از پاپیون گرفتم،جای همگی سبز ،خوشمزه هاتون نوش جونتون
🌺شنبه 🌷۲۲ آذرماهتون
🌺سرشاراز آرامش
🌳اگر مشکلات شما در
🌸زندگی به بزرگی یک کشتی است؛
🌸فراموش نکنید که نعمت هایتان
🍃به وسعت یک اقیانوس است
🌼خوشبختی از آن كسی است
🌼كه در فضای
🍀 "شکرگزاری" زندگی كند
🌹چه دنیابه كامش باشدوچه نباشد
🌹چه آن زمان كه می دودونمیرسد
🎄و چه آن زمان كه گامی
💐برنداشته،خود را
💐در مقصد می بیند.
🌱چرا كه خوشبختی
🌺چیزی جز آرامش نیست
🌺سلام برهمه دوستان
🌲زندگیتون غرق در خوشبختی
...
نظرات