عکس پنکیک صبحانه

پنکیک صبحانه

۲۸ آذر ۹۹
پاییز که تمام میشودحرف شال رانمی زنی ،
تاخیال بافی ام گردن توباشد،شانزلیزه رابه رفت وآمدگرفته ای ،ودامنت بندری به خوردکافه هامی دهد،
باویولن سل های بازنشسته یالهجه ای ،
که ازخرخره بوی غربت می دهد،
سرمارابهانه میکنم ،که سرم شانه های دموکراتت راییلاق قشلاق کند.
💓💓پیشاپیش یلدامبارک💞💞
#کتلت
...
نظرات