عکس باسلوق(بدون پودر ژله)

باسلوق(بدون پودر ژله)

۱ دی ۹۹
ورق بزن😍
اینم باسلوقای من برای یلدا و #قرار_گروهی
با دستور لیلا جان
با پودر لبو و رنگ خوراکی ژله ای سبز و نارنجی رنگشون‌ کردم
#یلدا
#یلدا_مبارک
#شب_یلدا
#باسلوق
#باسلوق_(بدون_پودر_ژله)
...