عکس پاستیل
مامان علیسان
۲۱
۲۵۹

پاستیل

۱۳ دی ۹۹
البته زیادی سفت بود با اینکه ژلاتین و گلوکز کمتر از دستور ریخته بودم😶
...
نظرات