عکس اسلایس یخچالیِ موزی

اسلایس یخچالیِ موزی

۲۴ دی ۹۹
زندگی مثل یک سفر هست،
در ایستگاهی که خوشحال نیستی زیاد وقت صرف نکن
من آموخته ام که مردم فراموش خواهند کرد که شما چه #گفته_اید؛
فراموش خواهند کرد که شما #چه_کردید؛
اما هرگز فراموش نخواهند کرد که شما چه #حسی به آنها #منتقل کرده اید.
انتقال دهنده ی #مهرومحبت باشید تا جاودان بمانید

💫🦋🌺🌸💜⚘🎶💫🦋🌱🌺🎶💜🌸💫🌺🦋
اسلایس یخچالیِ موزی
https://sarashpazpapion.com/recipe/c116c51afc28df283acd3ecc0fdaf85b

#اسلایس_یخچالی_موزی
#مامی_مهستی_مه_یاس
...