عکس حلوای پودر نارگیل

حلوای پودر نارگیل

۲۸ دی ۹۹
# قرار فاطمیه (س) _ پخت حلوا * مصی جون *
اسم زهرا آبروی عالم است
اسم زهرا چون نگين خاتم است🖤

اسم زهرا يادگاری نبی ست
اسم زهرا دلخوشی های علی ست🖤

اسم زهرا اشک دارد بی امان
اسم زهرا فخر باشد بر جهان🖤

اسم زهرا آبروی حيدر است
اسم زهرا اسم جمله مادر است🖤

🏴شهادت بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا(س) تسلیت باد🏴

🖤🌙🖤شهادت
🖤🌙🖤بی بی
🖤🌙🖤دوعالم
🖤🌙🖤حضرت
🖤🌙🖤فاطمه س
🖤🌙🖤بر همه ی
🖤🌙🖤شیعیان
🖤🌙🖤وعاشقان
🖤🌙🖤آن حضرت
🖤🌙🖤 تسـلیـت
🖤🌙🖤ُبــــــاد
...
نظرات