عکس نهار در خانه پدری

نهار در خانه پدری

۱۰ بهمن ۹۹
  ⁱᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ

بيدار شو!
من برای دوست داشتنت،
به خورشيد رو زده ام!
بيدار شو!
بهشت،
بالاپوشش را کنار گذاشته!
بايد از زربافت عشق،
خيالی بر اندامت بپوشاند!
تو،
صبح را زيباتر کرده ای...
و من غرق لب هايی که
از نوای لحن موسيقی آرام
قلبم،
پر شده باشد...
کجای جهان ايستاده ای،
که خورشيد دارد بندبندم را
از شور دستانت می‌سوزاند؟!

┄•●❥سلام صبح جمعه بخیر♥️♥️

#خوراک_لوبیا#نهار#پلو#مامی مهستی مه یاس
...