عکس بورانی اسفناج
marzi
۷۸۷
۱.۳k

بورانی اسفناج

۱۱ بهمن ۹۹
سلام
امیدوارم حال دلتون کوک باشه 🌷🌷🌷
این بورانی برای دفعه اول با دستور ویداجون💕💕 درستکردم ومن هم که دوست ندارم هیچ مدل بورانی این واقعاً بهم چسبید وخوشم اومد 😋😋
مرسی ویدا جون بابت دستورهای بی نقصت
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹بعد سه هفته استراحت ودوری از❤️ عکاسی❤️ امروز استارت زدم باز عکاسی وعکس قابل مشاهده همین امروز گرفته شده،😛😛😛
...
نظرات