عکس #چالش درحال آشپزی

#چالش درحال آشپزی

۲۳ بهمن ۹۹

عشق، مساحت
مشخصی ندارد
گاهی به اندازه یک
دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
بیاموزیم با دل کوچکمان
✿ یک دنیا عشق بورزیم ✿

⚘روزگارتون سرشاراز محبت ⚘

#چالش_درحال_آشپزی#قیمه#پلو#سیب_زمینی_سرخ_کرده#چای
...