عکس پنکیک
Mamane Amirsam
۱۴۵
۲k

پنکیک

۲۴ بهمن ۹۹
‍ نه چشم هایم به رنگ دریاست
و نه از تمام دختران این شهر زیباترم ...
اما دلبر ، نگاهم شبیه دختر بچه ای است که از میان تمام عروسک های دور و برش یکی را دیوانه وار دوست میدارد
حق با توست جانا
معشوقه خوبی نیستم
نه به رنگِ موهایم فکر می‌کنم ...
نه کفش های پاشنه بلند زنانه می پوشم ...
و نه به دنبال پرسه زدن در مغازه های تهرانم
تنها دست های تو برای یک عمر خیابان‌گردی ، برایم کفایت میکند...
...
نظرات