عکس باقالاقاتق ترش تره

باقالاقاتق ترش تره

۲۸ بهمن ۹۹
#قرارپاپیونی
راحت ترین غذا باقالاقاتق بود که مادر شوهرجان ترش تره هم داد جاتون خیلی خالی عالی بود
...