عکس قیمه با ماهیچه

قیمه با ماهیچه

۱ اسفند ۹۹
شام امشب ما قیمه #پلو#سیرترشی#ترشی مخلوط#ترشی لیته#ماست موسیر#دوغ#سبزی خوردن #سیب زمینی طرح دار 🌹🌹
باچشمای قشنگتون زیبا ببینید 🌹🌹🌹🌹😘😘😘
...