عکس شیردزپای(پای چوپان)
فاطمه گلی
۲۴
۲۴۸

شیردزپای(پای چوپان)

۲ هفته پیش
تلنگر:موتور کشتی بزرگی خراب شد.مهندسان زیادی تلاش کردند تا مشکل را حل کنند اما هیچکدام موفق نشدند!
سرانجام صاحبان کشتی تصمیم گرفتند مردی را که سالها تعمیر کار کشتی بود بیاورند....‌‌وی با جعبه ابزار بزرگی آمدو بلافاصله مشغول بررسی دقیق موتور کشتی شد دونفر از صاحبان کشتی نیز مشغول تماشای کار او بودند بعد از یک روز وارسی کامل و سپس خلوت کردن،فردا صبح مرد از جعبه ابزارش آچار کوچکی بیرون آورد و با آن به آرامی ضربه ای به قسمتی از موتور زد بلافاصله موتور شروع به کار کرد و درست شد یک هفته بعد صورتحسابی ده هزار دلاری از آن مرد دریافت کردند صاحب کشتی با عصبانیت فریاد زد:او واقعا هیچ کاری نکرد! ده هزار دلار برای چه میخواهد بگیرد؟ بنابراین از آن مرد خواستند ریز صورتحساب را برایشان ارسال کند؟مرد تعمیر کار نیز صورتحساب را اینطور برایشان فرستاد:ضربه زدن با آچار:۲ دلار
تشخیص اینکه ضربه به کجا باید زده شود:۹۹۹۸دلار
وذیل آن نیز نوشت:
تلاش کردن نیز مهم است اما دانستن اینکه کجا باید تغییر کند میتواند همه چیز را تغییر بدهد.
قرار نیست همه زندگی ما تغییر کند تا زندگیمان متحول باشد.از خودمان بپرسیم کدام بخش از زندگی من نیاز به ضربه دارد؟مهارت ارتباطی ام را باید بهبود دهم؟مدرک دانشگاهی باید داشته باشم؟یک شریک تجاری خوب باید داشته باشم؟شبکه روابطم را باید گسترش دهم؟کجاست آن نقطه ای که باید با چکش کوبیده شود تا تحولی بزرگ در زندگیم رخ دهد؟
...
نظرات