عکس همبرگر مخصوص
_helen.72
۸۲
۱.۸k

همبرگر مخصوص

۵ اسفند ۹۹
(✿◠‿◠) سلا م دوستان چون این روزا اصلا وقت ندارم بخاطرهمین هروقت بتونم تمرین روز بعد رومیفرستم ولی شما فردا انجام بدید واستوریاهم ببینید تا متوجه بشید باید چکارکنید.
💟تمرین روز دوم💟  

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ........
🌸بخاطر بیاور هنگامی راکه پروردگارت اعلام داشت اگر شکرگزاری کنیدنعمت خود را بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است

🌸هرکس سپاسگزاری کند به وفور نعمت مبتلایش کنیم وهرآنکه ناسپاسی کند هرآنچه دارد از اوگرفته خواهدشد

🌸فهرستی ازده موهبتی که داری تهیه کن. دلیل شکرگزاری بابت آن رابنویس‌ ودرانتهای هرموردبنویس خدایا سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
۱.خدایا بخاطرخانه ای که دارم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم چون.......
۲.خدایا.....
۱۰.خدایا.....
وسه جمله طلایی نوشته شود👇
🌸خدایا هدیه سلامتی مرازنده نگه داشته است صمیمانه سپاسگزارم
🌸خدایا بخاطر تمام پول هایی که ازبدوتولد تاکنون صرف من شده است صمیمانه سپاسگزارم
🌸خدایا میدانم که من درمسیر جذبب بهترین اتفاقات زندگی ام قراردارم وکل کائنات راملزم کرده ای تااسباب شادی مرافراهم کنند
🏵امروز یک یاداشت برای یادآوری شکرگزاری بنویس وهمراه خودداشته باش.🏵  (◡‿◡✿)
  
...
نظرات