عکس پیراشکی و لازانیا رولی
کورد بانو
۲۳۱
۱.۸k

پیراشکی و لازانیا رولی

۵ اسفند ۹۹
کار گروهی
‌(آشپزی به وقت عشق )#تلنگر


- برایت ده دقیقه راه رفتن، روى جدول کنار خیابان را تجویز میکنم؛ تا بفهمى عاقل بودن چیز خوبیست، اما دیوانگى قشنگ تر است...

- برایت لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز میکنم؛ تا بفهمى هنوز هم، می‌شود بى منت محبت کرد...

- به تو پیشنهاد میکنم گاهى بلند بخندى، هرکجا که هستى؛ یک نفر همیشه منتظر خنده هاى توست...

- دکتر نیستم، اما به تو پیشنهاد میکنم که شاد باشى!

- خورشید، هر روز صبح؛ بخاطر زنده بودن من و تو طلوع میکند!

- هرگز، منتظر" فرداى خیالى" نباش؛ سهمت را از" شادى زندگى"، همین امروز بگیر...

- فراموش نکن "مقصد"، همیشه جایى در "انتهاى مسیر" نیست! "مقصد" لذت بردن از قدمهاییست،که برمى داریم!

چایت را بنوش!
نگران فردا مباش!
از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها!

برایت سلامتی و شادی درکنار خانواده آرزو میکنم
...
نظرات