عکس ترشی پاییزی
vida.k
۴۲۲
۱.۹k

ترشی پاییزی

۲۵ اسفند ۹۹

لوبیا چشم بلبلی پلوی شیرازی همراه با سالاد و ترشی پائیزی. نهار دلچسب چند روز پیش.
بزن روی لینک🤭🤭🤭
https://sarashpazpapion.com/recipe/aa1b72a70cbbd312f1a9991e669e5f8a
...
نظرات