عکس پاپسیکلز
sedi
۸۸
۲.۶k

پاپسیکلز

۲۶ اسفند ۹۹
عید نزدیک است دلمان
یک تحول عظیم
می‌خواهد
یک انقلاب روحی
یک حال خـوب
الهی معجزه ای کن
که سخت محتاجیم
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
...
نظرات